Lancome UV Expert Ultimate XL Protection SPF50 10 ml. (2 หลอด)

Description

Lancome UV Expert Ultimate XL Protection SPF50 10 ml. (2 หลอด)

คุณสมบัติ

ยกระดับมาตรฐานการป้องกันรังสียูวีด้วยสูตรผสมใหม่ สามารถปกป้องผิวจาก รังสียูวีเอคลื่นยาว (XL UVA) ที่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อผิว ขนาดปรกติ 30ml./2,050 ราคาย่อมเยามากเมื่อเทียบขนาดปรกติ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lancome UV Expert Ultimate XL Protection SPF50 10 ml. (2 หลอด)”